แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เดิมชื่อ วัดเขาพระ เป็นวัดเก่าแก่สมัยทวาราวดี ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม มีโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะสลักจากหินเขียวธรรมชาติ และซากเจดีย์สมัยอยุธยา 1 องค์