ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 415KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 451KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลัยสมโภชหอเจ้านาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพ่อขุนหาญ (ขวานฟ้า) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 425KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ตามโครงการพ่อขุนหาญ (ขวานฟ้า) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 259KB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 5 ซ้าย – 5 ซ้าย – 2 ซ้อย กม.ที่ 1+700 หมู่ที่ 11 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 5.3MB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางจันที แก้วสระแสน – บ้านนางสังวน แก้วสระแสน หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 2.33MB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 223KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 233KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 441KB)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 431KB)