ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ถนนสายชุมชนหลังวัดช่องชม ซอย 5 หมู่ที่ 2,12 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 8.06MB)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ12-063 , สาย สพ.ถ12-064 และสาย สพ.ถ12-065 ชุมชนหนองเสือ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 8.12MB)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพ.ถ12-036 ชุมชนเขาพระรวมใจรักษ์ ซอย 5 หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 7.95MB)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองอีโก้ง-บ้านท่าพระ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 8MB)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ถนนสายบ้านนายกมล หลักเพชร – นายโกศล สูบเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 8.01MB)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 2.35MB)

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 8.09MB)

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนนาลาวก้าวหน้า ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 5.93MB)

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโกดังศรีภัณฑ์ หมู่ที่ 10 ตำบลอู่ทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Download (PDF, 9.62MB)

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงเย็นตะวันออก ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลอู่ทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Download (PDF, 1.18MB)