ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 415KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 451KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลัยสมโภชหอเจ้านาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพ่อขุนหาญ (ขวานฟ้า) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 425KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ตามโครงการพ่อขุนหาญ (ขวานฟ้า) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 259KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 223KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 233KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 441KB)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 431KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพ่อขุนหาญ (ขวานฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 427KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 415KB)