เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download (PDF, 452KB)

เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินงบประมาณปี 2560)

Download (PDF, 747KB)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กันเงินงบประมาณปี 2560)

Download (PDF, 758KB)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กันเงินงบประมาณปี 2560)

Download (PDF, 719KB)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download (PDF, 778KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download (PDF, 449KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download (PDF, 374KB)

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Download (PDF, 1.86MB)

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Download (PDF, 1.1MB)

แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (PDF, 1.01MB)