รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

► การออกใบทะเบียนพาณิชย์ ► การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันประเภทที่ 2 และ 3 ► การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

คู่มือสำหรับประชาชน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

► แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสายด่วนนายกเทศมนตรี
081-4232952


 คุณพึงพอใจทต.ท้าวอู่ทอง ด้านใด


 
QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997